#

Megabord

Meqabord daxili və xarici işıqlandırmaya malik böyükölçülü reklam qurğusudur. Meqabord bünövrə, karkas, dayaq və reklam səthindən ibarətdir.Birtərəfli variantda hazırlanmış meqabordun arxa tərəfi dekorativ tərtibatlı olmalıdır. Ən geniş yayılmış ölçüsü 5x10m -dir.