#

Skroller

Skroller-lərdə açıq hava reklam qurğularından biridir. Bu məhsullarla eyni fiziki mühitdə dörd ayrı reklam təklif oluna bilər. Bir-birinin ardınca dəyişən kadrlar insanların diqqətini cəlb edir və beləliklə, reklam effektivliyini maksimal dərəcəyə çatdırır.Standart ölçüsü 3x4m-dir.